Pravila nagradnog natječaja

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA „Tko je tvoja bolja polovica i zašto?“

(Pravila)

 1. ORGANIZATOR

Nagradni natječaj „Tko je tvoja bolja polovica i zašto“, organizira Dizajnerica S&I, obrt za graviranje, grafičke i dr. Usluge, OIB 05734684706 sa sjedištem u Belišću, Ivane Brlić Mažuranić 1 (dalje: Organizator), koji ima sva prava i obveze koja proizlaze iz nagradnog natječaja. Izrazi koji se koriste u ovim Pravilima, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

 1. TRAJANJE I SVRHA NATJEČAJA

U nagradnom natječaju se od natjecatelja traži da odgovore na postavljeno pitanje ispod objave koja komunicira natječaj na društvenoj mreži Facebook (dalje u tekstu: Facebook). Nagradni natječaj se raspisuje u svrhu promocije Dizajnerice S&I.

Nagradni natječaj traje od 4.2.2021. u 16:00 sati do 8.2.2020. u 20.00 sati.

Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja.

 1. FOND NAGRADA

Fond nagrada koje sudionici mogu osvojiti uključuje:

Personalizirano Srce s porukom i pićem

 1. PRAVO SUDJELOVANJA I PRIJAVA

Pravo prijave za sudjelovanje u ovom nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe starije od 18 godina i s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koje u propisanom razdoblju obave traženu radnju iz točke 2. gore. Organizator je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Dizajnerice S&I. Sudionici nagradnog natječaja prihvaćanjem Pravila se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora.

U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati radnici Organizatora, niti uži članovi njihovih obitelji.

 1. PROGLAŠENJE POBJEDNIKA NATJEČAJA

Organizator će utvrditi pobjednika/e natječaja unutar tri radna dana od trenutka kada natječaj završi, tj. do 11.2.2021. u 23.59 sati.

Pobjednik/ci će biti nagrađeni sukladno fondu nagrada iz točke 3. ovih Pravila te će njihova imena biti objavljena na Facebook stranici https://www.facebook.com/dizajnericaSI  ispod objave u kojoj je komuniciran nagradni natječaj.

 1. PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnik ovog natječaja bit će obaviješten o dobitku nagrade putem Facebook profila u roku od tri radna dana od dana završetka natječaja. Ako dobitnik u roku od tri radna dana ne odgovori na poruku, nagradu neće moći preuzeti te će se ista dodijeliti idućem dobitniku, prema redoslijedu kojeg je utvrdio Organizator. Nagrada je neprenosiva na treću osobu, a Organizator zadržava pravo uskratiti dodjelu nagrade ako utvrdi da dobitnik ne ispunjava uvjete za prijavu u nagradni natječaj propisane točkom 4. ovih Pravila te će Organizator tada postupiti kao i u slučaju da dobitnik ne odgovori na poruku, odnosno ista će se dodijeliti idućem dobitniku, prema redoslijedu kojeg je utvrdio Organizator.

 1. NAGRADE

Sudionici ovog nagradnog natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora, a osobito ne mogu zahtijevati isplatu novčane protuvrijednosti nagrade.

 1. PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionik je suglasan da se njegovi materijali, (odnosno odgovor na postavljeno pitanje) mogu objaviti i koristiti od strane Organizatora. Sudionik nagradnog natječaja prihvaća da se svi materijali dobiveni tijekom prijave na nagradni natječaj mogu koristiti u promotivne svrhe, a s ciljem dobivanja publiciteta i promocije navedene u točki 2. ovih Pravila. Pravila o korištenju osobnih podataka su detaljno navedena u točki 11. ovih Pravila.

 1. POREZI

Pobjednik natječaja ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

 1. SPOROVI

U slučaju spora između sudionika te Organizatora nadležan je stvarno nadležni sud u Osijeku.

 1. PRAVILA O KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju „Tko je tvoja bolja polovica i zašto“ koji se održava od 4.12.2021. do 8.12.2021., kao sudionik i davatelj osobnih podataka, izričito pristajete i dijelite osobne podatke sadržane u nazivu Vašeg Facebook profila (ime i prezime) s obrtom Dizajnerica S&I sa sjedištem u Belišću, OIB: 05734684706 kao Organizatorom i voditeljem obrade osobnih podataka.

Nadalje, radi provjere identiteta dobitnika, od istog će se u poruci kojim ga se obavještava da je dobitnik zatražiti ime i prezime, kontakt podaci te adresa prebivališta ili boravišta.

U slučaju da ne budete proglašeni dobitnikom natječaja ili budete diskvalificirani sukladno točki 4. ovih Pravila, Vaše ćemo osobne podatke obrađivati samo tijekom trajanja nagradnog natječaja. Drugim riječima, u tom će slučaju Vaši osobni podaci biti obrisani po završetku nagradnog natječaja. Podatke dobitnika ćemo obrađivati tijekom razdoblja koje odgovara periodu potrebnom za za zastaru potraživanja te ih pritom nećemo dijeliti s bilo kojom trećom stranom. Iznimno, u slučaju da tijekom perioda pohrane osobnih podataka od Vas zaprimimo bilo kakav pravni zahtjev kojim potražujete isporuku gore navedene nagrade i/ili isplatu protuvrijednosti nagrade, Vaše podatke ćemo dijeliti s odvjetničkim uredom sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem našeg legitimnog interesa koji se sastoji u promidžbi Dizajnerice S&I i obrani od potencijalnih pravnih zahtjeva. S obzirom da će se nagradni natječaj odvijati na Facebooku, molimo da proučite pravila i politike privatnosti koje uređuju detalje obrade Vaših osobnih podataka od strane Facebooka.

Sve ostale informacije o načinu na koji Dizajnerica S&I obrađuje osobne podatke možete doznati u Pravilima privatnosti i pravnim napomenama, dostupnima na sljedećoj poveznici: https://www.dizajneri.ca/pravila-privatnosti/.  U slučaju bilo kakvih upita u vezi obrade Vaših osobnih podataka, možete nam se obratiti na adresu elektroničke pošte: info@dizajneri.ca